top of page

CREDITS

HKU-SCF Fintech Academy

Professor Tak-Wah Lam (Executive Director)
Professor Douglas Arner (Associate Director)
Professor Chen Lin (Associate Director)
Professor  Siu-Ming Yiu (Associate Director)

Edith Yiu (Executive Manager and HKU FinTech Day 2021 Lead)

HKU Faculty of Law - LITE Lab@HKU

Brian Tang
Neo Chan

HKU Faculty of Law

Murphy Wong
River Tse
Chloe Lau
Rachel Lai

Daniel Shenghan Lai (HKU FinTech Media)
Pros Laput (HKU FinTech Media)

HKU Business School

Kristy Mok

HKU Technology-Enriched Teaching Initiative (TELI)

King Lun Yeung
Pat Chan
Nick Tung
Eda Wong

HKU FinTech Student Association (FTSA)

Thong Pei Cheng, Ocean
Yang Shiji
Li Wang Hei
Li Wo Him
Wong Nicole
Ho Megan Qian Hua

bottom of page